Het project ‘AI4Events’

Waar gaat het TETRA project ‘AI4Events’ over?

Wat gaan we doen?

We willen de eventsector ondersteunen met de integratie van AI in hun bedrijfs­processen. Deze integratie kan als hefboom zorgen om terug op te starten, te accelereren en een duurzame toekomst uit te bouwen. Starten met AI vergt vaak een grote inspanning en brengt initieel een grote kost en/of onzekerheid met zich mee, waardoor de adaptatie moeilijker en langzamer verloopt. Bedrijven weten vaak niet aan welke (data-)eisen ze dienen te voldoen alvorens te kunnen starten met AI en welke investeringen hiermee gepaard gaan (zowel financiële aankopen van hard- en/of software, opleidingen van medewerkers …). Met dit project willen we hieraan tegemoet komen.

Waarom de evenementensector?

De evenementensector is zeer gefragmenteerd en bestaat voornamelijk uit kleine bedrijven. Het zijn net deze bedrijven die baat hebben bij ondersteuning en vernieuwing door een betrouwbare, onafhankelijke partij. Na enkele eerste gesprekken met organisaties binnen de sector werd duidelijk at de secor met heel wat uitdagingen kampt en artificiële intellligentie meestal nog niet toegepast wordt omdat men niet weet hoe eraan te beginnen of wat het hen kan opleveren. Ons project zal zich specifiek richten tot eventorganisatoren en eventlocaties.

Hoe gaan we dat doen?

We gaan een model creëren waarbij bestaande en behapbare AI-tools en technieken ingezet zullen worden binnen de verschillende fasen van het evenementen­-proces. Op deze manier gaan we zo optimaal mogelijk inspelen op het personaliseren van de klanten­aantrekking en -activatie enerzijds en het vermijden van no-shows anderzijds. Zo creëren we een win-win situatie voor de sector én de eindgebruiker. Convenience is the new loyalty!

Eén platform!

Na afloop van het project wordt er een heldere roadmap aangeboden op één platform, waarbij doelgroepbedrijven na een eenvoudige selectie inzichten zullen verkrijgen welke AI-tools voor hen relevant kunnen zijn, mét een handleiding naar de vereisten om met de tools aan de slag te kunnen gaan. Daarbij wordt het

platform aangevuld met inspirerende praktijk­cases in de sector en wordt een navormingsaanbod ontwikkeld om met AI effectief aan de slag te gaan. We kijken er naar uit om samen een community uit te bouwen die ook na afloop van het project levendig gehouden zal worden!

Door wie?

Het project wordt uitgevoerd door Hogeschool Gent met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Daarnaast engageren verschillende partijen binnen de evenementensector en verscheidene AI-providers en experten zich om een begeleidende rol op te nemen in het project.

Financiering: VlAIO (TERA-project)
Projectnummer: HBC.2020.2565
Looptijd van het project: 01/04/2021 – 31-03/2023.

De begeleidingsgroep

Ons team wordt ook bijgestaan door een diverse groep van organisaties binnen de evenementensector, kennisinstellingen en AI-experten en providers. Zij fungeren als een klankbord en engageren zich om elk vanuit hun achtergrond advies te geven om op die manier het project mee in goede banen te leiden.

Projectresultaten

 De voorlopige resultaten van het project zijn momenteel enkel beschikbaar voor onze leden van de begeleidingsgroep. Op het einde van het project zullen deze bekendgemaakt worden aan het grote publiek. Ben je nieuwsgierig en wil je graag op de hoogte blijven van het project en tussentijdse publicaties? Contacteer ons.

Bekijk in afwachting van onze resultaten zeker eens de powerpointvoorsteling van de kick-off van ons project en onze nieuwsberichten!

Download de powerpointvoorstelling van de kick-off hier: AI4Events Kick-off